Kontakt
Bernarda d.o.o.
Janka Draškovića 42
Zaprešić
tel. 01 3354796
fax. 01 3351469
e-mail:

Firma ITS je prenijela tehnologiju izrade na firmu Bernarda d.o.o. i više ne rade!
---------------------------------------------
ITS IZRADA TEHNIČKIH SREDSTAVA BODIŠ
Kumrovečka 10
10000 Zagreb
tel. +385 1 3634541
fax. +385 1 3631379
e-mail: its_bodis@email.t-com.hr